top of page

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים.

ליווי עסקאות, מכירת ורכישת פעילויות עסקיות ונכסים הוניים תוך כדי אופטימיזציה של תשלום המס בראייה כוללת של מערכי המס השונים. 

אנו תמיד נשענים על ידע מקצועי נרחב וניסיון רב שנרכש במהלך עבודתם של השותפים ברשות המיסים. נישום זכאי לבחור בדרך דלת מיסים. 

בית המשפט קבע שזו אינה רק זכות אלא גם חובה של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס. 

לתכנון מס מקצועי אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ולתאם פגישת ייעוץ ללא התחייבות.

רואה חשבון לרופאים

הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.

חשבונאות וביקורת

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – בדרך כלל בסוף שנת כספים קלנדרית, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון.

דוחות שנתיים למס הכנסה

בעלי עסקים מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס.

תכנוני מס

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים.

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות הינם חיוניים והכרחיים עבור כל עסק, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים.

חשבות שכר

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל

הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים עפ"י דרישה מיוחדת שלה

bottom of page