top of page

הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.

בדומה לכך שכל אדם הולך לרופא מומחה לצורך הטיפול בבעייתו, כך הטיפול החשבונאי, הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.


הן מבחינת הידע המקצועי הנדרש, הן מבחינת הניסיון אשר נרכש לאורך השנים בטיפול מסוג זה והן מבחינת רמת השירות אותה מצפים לקבל.


לכל חוליה בתהליך מאפיינים ייחודיים משלה מבחינת היקפי ההכנסות וההוצאות, חוקי מס והטבות המס ועניינים אחרים הקשורים להיבטים חשבונאיים, עסקיים ופיננסיים כמו: עבודה במספר מקומות, קבלת מלגות ומענקים, הקמת מרפאה, תיירות מרפא, פיתוחים רפואיים (חברות הזנק), ניתוחים וטיפולים רפואיים פרטיים ועוד.


המשאבים הנדרשים לפיתוח הקריירה כרופא לצד הקמת משפחה אינם מותירים זמן רב לטיפול בנושאים חשובים אחרים כגון מיסוי ופיננסים.

כאן, אנו נכנסים לתמונה ומרכזים תחת קורת גג אחת את כל הטיפול הקשור למיסוי, חשבונאות ופיננסים. אנו מסננים לכם את "רעשי הרקע" מול רשויות המס השונות: מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי ואף מיסוי מקרקעין ומאפשרים לכם להקדיש את מיטב זמנכם ומרצכם לפיתוח הקריירה כרופאים, המחקר, המרפאות והניתוחים.


אנו מספקים שירות ברמה גבוהה ועם יחס אישי ומשלבים את הידע המקצועי, הרלוונטי והעכשווי הגבוה שלנו יחד עם ניסיון אשר נצבר במטרה למקסם את הרווחיות שלכם, למצות את ההטבות על פי חוק ולהפחית את נטל המס.


משרדנו מעניק שירותי ראיית חשבון לרופאים ולרופאי שיניים, לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים ולכל מקצועות הרפואה.

השירות כולל ביקורת ועריכת דוחות כספיים לרופאים המחויבים להגיש דוחות כספיים שנתיים לרשויות המס ולבנקים. בנוסף המשרד נותן שירותי ביקורת מיוחדים והגשת דוחות לרופאים, חוות דעת ואישורי רואה חשבון על דוחות מיוחדים של רופאות.

אנחנו מתמחים בנושא ראיית חשבון בתחום הרפואה ונשמח לייצג גם אתכם.

רואה חשבון לרופאים

הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.

חשבונאות וביקורת

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – בדרך כלל בסוף שנת כספים קלנדרית, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון.

דוחות שנתיים למס הכנסה

בעלי עסקים מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס.

תכנוני מס

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים.

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות הינם חיוניים והכרחיים עבור כל עסק, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים.

חשבות שכר

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל

הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים עפ"י דרישה מיוחדת שלה

bottom of page