top of page

בעלי עסקים מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס.

במקרים מסוימים גם שכירים נדרשים למלא ולהגיש את הדו"ח השנתי.

דו"ח שנתי הוא מסמך רשמי המוגש למס הכנסה עבור כל שנת כספים קאלנדרית. הדוח מהווה את חישוב המס הסופי בו המגיש חייב באותה השנה. אנו מגישים עבור לקוחותינו את הדוח השנתי למס הכנסה תוך חישוב וניצול הטבות מס להן הם זכאים.


דו"ח שנתי, הקרוי גם טופס 1301 (חברות מגישות טופס 1214), מגישים באופן מקוון באתר רשות המסים וכן באופן ידני ע"י הדפסת הדו"ח והגשתו חתום למודיעין פקיד השומה.

אמנם תוכלו להגיש את הדו"ח בעצמכם, אבל בשל ריבוי הנתונים, הטפסים והתהליך המסורבל, מומלץ להשתמש בשירותיו של רואה חשבון מומחה.


שירות של איש מקצוע שבקיא בנבכי החוק והתקנות יחסוך לכם זמן, מאמץ ואפילו כסף – החל מעצם ההימנעות מטעויות מיותרות, דרך מתן פתרונות למקרים ייחודיים וכלה בתכנון מס מיטבי שעשוי להקטין את חבות המס בפועל.


מיותר לציין כי שכירת שירותיו של רואה חשבון היא הוצאה מוכרת לצרכי מס שמבטיחה את הגשת הדו"ח ועריכתו בהתאם לדרישות החוק.

רואה חשבון לרופאים

הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.

חשבונאות וביקורת

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – בדרך כלל בסוף שנת כספים קלנדרית, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון.

דוחות שנתיים למס הכנסה

בעלי עסקים מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס.

תכנוני מס

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים.

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות הינם חיוניים והכרחיים עבור כל עסק, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים.

חשבות שכר

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל

הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים עפ"י דרישה מיוחדת שלה

bottom of page