top of page

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים עפ"י דרישה מיוחדת שלה, באמצעות טופס הצהרת הון אשר מגישים נישומים מסוימים על הנכסים וההתחייבויות בבעלותם בתאריך מסוים.

אחת למספר שנים, כל מי שיש לו עסק במדינת ישראל, יידרש להגיש הצהרת הון למס הכנסה.

לא רק בעלי עסקים נדרשים למלא הצהרות הון: לעתים גם שכירים יידרשו לכך, במיוחד כאלו שההכנסה החודשית שלהם גבוהה.

המטרה בהצהרת הון היא להשוות במידת הצורך את הנכסים והכספים שברשותו של הנישום אל הדיווחים השוטפים שלו ואל הצהרות ההון שהגיש בעבר. למעשה, מדובר בעוד אחד מאמצעי הבקרה של רשות המיסים לוודא כי הדיווחים המבוצעים על ידי מאות אלפי נישומים באופן שוטף, אכן נכונים. כמו כן, ניתן באמצעות הצהרת הון, 'לעלות' על הכנסה נוספת של הנישום, דוגמת נכס נדל"ני.

מידי שנה, נדרשים להגיש הצהרת הון ראשונה למס הכנסה אלו שפתחו תיק במס הכנסה, בין אם הקימו עסק עצמאי ובין אם הקימו חברה בע"מ.

להם, מתווספים גם כאלו שרשות המסים יודעת לגביהם שרכשו נכסים כאלו ואחרים, או שקיבלו הכנסות שעדיין לא דיווחו ואשר לא נמצאים עדיין ברשת המס.


הצהרת הון ראשונה

פתחתם תיק במס הכנסה? מזל טוב, רק דעו כי בחודשים הקרובים תידרשו למלא הצהרת הון ראשונה שתישלח אליכם על ידי רשות המיסים. המטרה - לקבל כמה שיותר מידע על ההון הראשוני שלכם, ההתחייבויות שלכם אם קיימות ועוד. לאחר מספר שנים תקבלו בקשה נוספת להצהרת הון וכך ברשות המיסים יידעו לבחון אם ישנו שינוי כלשהו בהיקף ההון שלכם או במצב הנכסים שלכם.

דגש חשוב ומהותי הוא למלא את הצהרת ההון הראשונה יחד עם רואה חשבון בעל ניסיון והבנה בתחום. הסיבה: זוהי הצהרת ההון החשובה ביותר, שעל בסיסה תבוצע השוואה בהצהרות ההון שתגענה אחריה. השמטה של פרט מסוים, בין אם במכוון ובין אם לא במכוון, עלולה לגרור סימני שאלה בקרב פקיד השומה - ובעקבותיהם בירוקרטיה על מנת להסביר את המצב - ובמקרים מורכבים אף חקירה.

דגש נוסף הוא הגשה של הצהרת ההון במועד - בדרך כלל בתוך 120 יום מהדרישה להגישה או עד למועד הגשת הדוח השנתי של אותה שנה, כמאוחר. ההליך אורך זמן מה, דורש איסוף חומרים ולכן פנייה אל משרד רואי חשבון כדי למלא את הצהרת ההון הראשונה, צריכה להיעשות מבעוד מועד ולא 'ברגע האחרון'. על ההצהרה להיות מפורטת ככל הניתן, וכך ניתן יהיה לצלוח את המשוכה הזו בשלום.


טופס הצהרת הון ותפקידו

הצהרת ההון בנויה במבנה של דוח של יחיד, של בני זוג או של המשפחה וכוללת דיווח על רכוש הנישום. הפער בין הנכסים וההתחייבויות הינו סך ההון שעליו יצהיר הנישום.

הטופס משמש לבדוק גידול וקיטון ברכוש הנישום לאורך תקופת זמן ואם הפער בלתי סביר, כלומר הון שגדל בצורה בלתי סבירה. עפ"י ההפרשים ויחד עם אומדנים נוספים של הוצאות, פקיד השומה ינסה להעריך את מידת המהימנות בדוח האישי אותו הגיש הנישום.


איך כדאי למלא הצהרת הון ?

מילוי הצהרת הון נעשה לעיתים בסיוע רואי חשבון ובמיוחד בנושא הצהרת הון ראשונה, שם הסיוע שלהם חשוב במיוחד, תוך הקפדה למלא ולא להחסיר פרטים שיסייעו לנישומים.

לצד היתרונות שבטופס הצהרת הון, כמו הפיקוח על ההון והבטחת שקיפות הכנסות הנישום של כל אזרח בפני רשות המסים, קיימות גם ביקורות לא מעטות ובמיוחד באשר לחדירה לפרטיות האזרח.

רואה חשבון לרופאים

הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.

חשבונאות וביקורת

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – בדרך כלל בסוף שנת כספים קלנדרית, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון.

דוחות שנתיים למס הכנסה

בעלי עסקים מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס.

תכנוני מס

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים.

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות הינם חיוניים והכרחיים עבור כל עסק, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים.

חשבות שכר

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל

הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים עפ"י דרישה מיוחדת שלה

bottom of page