top of page

שירותי הנהלת חשבונות הינם חיוניים והכרחיים עבור כל עסק, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים.

שירותי הנה"ח כוללים שפע של מרכיבים ותחומי עיסוק, מדובר על הרבה מעבר לניהול ספרים ורישום תקבולים/תשלומים.

הנהלת חשבונות הינה הרישום של הפעולות הכלכליות של העסק בספרי החשבונות - הכנסות, הוצאות, רכישות ותשלומים שונים.


הנהלת החשבונות זהו הבסיס לכל הפעילות החשבונאית של העסק ורק לאחר רישום הפעולות בספרים ניתן לדווח את הדיווחים השוטפים לרשויות המס השונות וכמובן להפיק דוחות כספיים.


מעבר למטרת הדיווחים החודשיים לרשויות המס, המטרה האמיתית של הנהלת חשבונות היא להצביע על המצב הכלכלי של העסק על מנת שהדוחות הכספיים ישקפו במידה נכונה יותר את המצב הכספי של העסק וכך ניתן יהיה לנתח טוב יותר את פעילות העסק ולהחליט על צעדים נכונים יותר לעסק.


קיימים שני סוגים של הנהלת חשבונות:

1. הנהלת חשבונות חד צידית (מיועדת לעוסקים פטורים ומורשים)

2. הנהלת חשבונות כפולה (מיועדת לחברות בע"מ ולעסקים גדולים)


משרדנו מעניק שירותי הנהלת חשבונות למגוון סוגי עסקים וממגוון רב של ענפי פעילות. אנו שמים דגש רב על כך שספרי החשבונות ינוהלו באופן מקצועי, מסודר וחשוב מאוד- גם עדכני וזאת על מנת שהלקוח יוכל לקבל את המידע המעודכן והרלוונטי ביותר מספרי הנהלת החשבונות שלו.

רואה חשבון לרופאים

הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.

חשבונאות וביקורת

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – בדרך כלל בסוף שנת כספים קלנדרית, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון.

דוחות שנתיים למס הכנסה

בעלי עסקים מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס.

תכנוני מס

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים.

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות הינם חיוניים והכרחיים עבור כל עסק, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים.

חשבות שכר

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל

הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים עפ"י דרישה מיוחדת שלה

bottom of page