top of page

לרוב העסקים הקטנים והבינוניים אין את המשאבים הכספיים להחזיק מחלקות שכאלו ולכן אנו מספקים את השירות הזה לכל עסק - גם עסק קטן שמגלגל אלפי שקלים בודדים בחודש וגם עסק גדול שמגיע למחזורים של מאות אלפים ואף למיליוני ש"ח בחודש.

זיו אלון רואה חשבון
רואה חשבון לרופאים

הטיפול בהיבטי המס והטיפול בנושאים הפיננסיים של הרופאים דורשים מומחיות מיוחדת.

זיו אלון רואה חשבון
חשבונאות וביקורת

דוחות כספיים מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית – בדרך כלל בסוף שנת כספים קלנדרית, או דוחות לגבי תקופות קצרות יותר של חצי שנה או רבעון.

זיו אלון רואה חשבון
דוחות שנתיים למס הכנסה

בעלי עסקים מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס.

זיו אלון רואה חשבון
תכנוני מס

תכנון מס הינו שימוש בזכות הקנויה לכל נישום הכפוף למערכת המיסים.

זיו אלון רואה חשבון
הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות הינם חיוניים והכרחיים עבור כל עסק, החל מעצמאיים בעסקים קטנים וכמובן שעד ארגונים גדולים ומורכבים.

זיו אלון רואה חשבון
חשבות שכר

חשבות השכר מספקת מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני עסקים, חברות מסחריות וארגונים בניהול השכר בישראל

זיו אלון רואה חשבון
הצהרות הון

הצהרת הון הינה דיווח של תושב ישראל לרשות המסים עפ"י דרישה מיוחדת שלה

משרדנו נותן מענה שכזה למעסיקים רבים ואנו מלווים את תהליך השכר החל מקיבוץ הנתונים של העובד, הכנת תלוש חודשי ודיווח לרשויות המס השונות ועד ייעוץ למקרים שעולים תוך כדי העסקה כמו פיטורין, תשלומים לגופי הפנסיה וכו'.

bottom of page